การติดตั้ง Apache Maven

เนื้อหา

 • การดาวน์โหลด Apache Maven
 • การติดตั้ง Apache Maven
 • การตั้งค่า MAVEN_HOME
 • การตรวจสอบความถูกต้อง

อ่านเพิ่มเติม “การติดตั้ง Apache Maven”

รู้จักกับ Apache Maven

เนื้อหา

 • คำศัพท์ที่ต้องรู้
 • Apache Maven คืออะไร
 • ระบบ Dependency Management
 • Repository
 • โครงสร้างโปรเจ็ค (Project Structure)
 • pom.xml
 • การทำงานของ Apache Maven

อ่านเพิ่มเติม “รู้จักกับ Apache Maven”