เนื้อหา

Spring-boot Workshop

พาเขียน Spring-boot ตั้งแต่ต้นจน Deploy บน Cloud ได้

 1. Overview
 2. การติดตั้ง Java JDK
 3. รู้จักกับ Apache Maven
 4. การติดตั้ง Apache Maven
 5. การติดตั้ง NetBeans IDE
 6. รู้จักกับ Spring-boot
 7. สร้าง Spring-boot Project
 8. รู้จักกับ Git
 9. การติดตั้ง Git
 10. การลงทะเบียน Github
 11. การ Synchronize Github
 12. Code Conflict
 13. การลงทะเบียน Heroku
 14. การ Deploy Code บน Heroku
 15. การลงทะเบียน Godaddy
 16. การผูก Domain Name กับ Godaddy

 

Deployment

 1. การติดตั้ง Docker CE บน Ubuntu 16.04 (LTS)